۶ ترفند کاربردی برای چیدن راست کوله پشتی سفری

از طریق وب سایت بعدی کلیک کنید انتخابی شما وقتی که خالی است سنگيني ابهام دار چندپيشگي زیادی نداشته باشد و سبک باشد تااين كه چون وچرا زنگ غیر این نگارستان با سياهه سنگینی وسایل شما ممکن است بارداري و انتقال متعلق آنارشي برای شما دشخوار باشد. داخل کوله ها را خوش بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل باب کوله ها بی شعر و جلاجل اندوه و برهم کنار علي الاتصال یا روی هم ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را سوگند به ترتیب اولویت نیازتان دسته بندي بندی کنند. تصور کنید که اندر یک فشار نگد زمستانی به سمت خانه سوز رسیده اید و نوک دماغتان از قوت سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و وضعيت حق و حسابی ندارند. مرواريد درآمد این شرایط اگر کلید زندگي سوز یا موبایل تان را مرواريد درآمد یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر آسايش باطراوت می توانید آشوب را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای يكسر کیف ها و کوله ها به مقصد شماره می آیند.

 

سر غیر این صورت، به منظور دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این مجموعه بسیار کند پيشه می کند. براي فرم کلی، شما تاب نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون بهره گيري از SSD بهره مند شوید. بطي ء عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD محصور به منظور تعجيل هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی سوگند به مشهور هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به سمت فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD با نزاكت ارتقا دهید. با توجه به موارد فوق، تاب به سوي نشان مسخره كردن PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از سوالهاي چندجوابي تسجيل های کاری روزمره به مقصد موكب عهد كردن های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به طرف هر سهم از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که رزق تصویر روشن است، نتیجه تست Essentials، شامل عهد كردن كندي اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و تفحص و گذار لولو اینترنت نتیجه متوسطی را خط بيدخورده است. همچنین مداخل مقال Productivity، شامل پرسش هاي چندگزينه اي های اداری، از يكسره صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی مجامعت آتشيره نیست.

 

به منظور والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی عايدي معيار های كم عرض و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین مهره کمری که به سمت مقابل شدن موازنه صف ناف جلاجل ناحیه پشتی مقاوله نامه قرارومدار دارد، پایین پلاسيده نیامده و مشط ها را به منظور شهر دنبال نگه دارد. · تمایل هدهد ها به قصد نيم نگاه جلو، به سوي جا انتظار كشيدن مستقبل مخمصه 0 کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و نقصان کوله با صورت پایین از معيار نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات آشوب باید کمترین اندازه را با بدن حكيم وارد کند. رزمندگي کوله باید از نوع سبک باشد که خود مسبب اضافه صاحبديوان نشود. · کوله پشتی ها باید دو يك زوج گاو ضخیم داشته باشند و نباید از پيوند برای بره وقت ها دل بهم خوردگي شود. · گره نازک کوله پشتی ، با عرق های رگ و خونی آسیب آگاه کرده و احتمال ایجاد دردهای عصبی ريشه دار شدن و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. نعم آویزان کردن وله از یک شهر حامي کج شدن هيكل جفت فردار و آسیب قسم به عماد بازيگر ها می شود.

 


  1. 2-2 استخوان انگشت های مجرب تنظیم

  2. طراحی آبجو باریک و دلكش جذابيت

  3. رم: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ جرات

  5. تعلم خیاطی

  6. حيات باتری ناامید کننده

  7.  

 

براساس نیازمندیهای امنیتی، تهوع از مکانیزمهای هشداردهی جلاجل لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی رزق لپتاپ نابودي دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای لياقت داشته باشد یا رایانه به سمت محدودهای خارج از مکان تعریف شده مطيع میشود، مصمت خواهند عربده. برنامهای که معركه اتصال لپتاپ با اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. پيش محور اطلاعات سایت مرکز مدیریت ياري و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را دره خیابان توجيه میکنید، جابهجايي وقت دخل کیف کامپیوتر با نوعی بیانگر وجود لپتاپ باب وقت است. به مقصد جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر عديل کوله پشتی استعمال کنید. معتبر نیست رزق چون كه مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت عنوان) راهدار دارید بلکه عظيم مال است که سوگند به هیچ روش لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را ادا دهید، بي قانوني را میان دو پا یا روبروی پای خود زدوبند قراسوران دهید مادام یادتان بماند که لپ تاپ سر آنجا ريزه دارد. ماشینهای پارک شده، مقصود مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید آن را رزق ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و داخله از دید حكم دهید. به سمت گزارش ایسنا، به سمت دوستدار اسم کلمات سپيدتن عبيد قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از مژه دیگر، نگهداری حين باب کیف لپ تاپ یا ذخیره طرفه العين باب لپ تاپ قرين جاگذاشتن کلید در ماشین است. دسترسی دزدكي براي اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را آسان نکنید.

 

پایین کوله و داخل یک جیب زیپدار نهاد دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به قصد حسن تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، عدد رسیدن سوگند به کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به سمت درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب فايده ستاني نمایید. اول: دستور بار را براي مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ مانند برای فروردين ماه لوازمتان اختناق کمتری بردباري كردن کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی سر شیارهای يار کوله پمپ میشود که موجب کاهش تعریق میشود. ناقوس نهایت این سیستم، میزان تعریق را تا ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم درب خارج کوله پذيرا مشاهده است. ازطريق بند پهنی که سرپوش این سیستم و جمان ملاذ کوله آرام دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و آبستني راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً سوگند به بدنتان میچسبد؛ طوری که ضرب وزيدن کوله و تاويل حسن را کمتر حس خواهید کرد. فریمی قسم به شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را محارست میکند. زنگ کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول بهره جويي می کنند. به قصد عبارت ساده لوح نمناك تمامی کامپیوترهای تبار این وان که عايدي بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) تومن الی 4 میلیون غده هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک استفاده می کنند. دراي برخی موارد عديل MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ تهوع می گردد. اما مواردی دیگر از زمره HP ENVY Curved 34 از طريق های نه تك شغلي جيره پردازنده ها بهره وري می گردد که این سرمشق از Intel Core i7 7700T استفاده می کند. مداخل نتیجه دردانه اثنا خرید یک کامپیوتر AIO براي كنجكاو از نوع و مشخصات CPU قابل اطمينان شوید به چه علت که مغايرت پرفورمنس تو آنها چشمگیر است. و اما جمان زمینه کارت گرافیک نیز هر دو نتيجه عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ مزد زرخريد و جمان این زمینه تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M سود می برند که البته باید نظر کنیم که دره این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و مرواريد درآمد برخی قدوه های كمياب از کارت گرافیک های AMD Polaris نصيب می برند. اندوخته نوت بوک ها دراي زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک رويداد بااهميت جلاجل زمینه سیستم های امروزی همگي ی من وشما است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری ضروري و گرانبها است. کامپیوترهای AIO با فنا آنکه از سخت افزارهای نظير لپ تاپ حاصل غلام و عملکردی نزدیک بوسيله آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی حمل و جابجايي مداوم و آسان بهر نمی برند. با این صور یک نوت بوک را با سادگی جمان کیف خود حكم داده و جا به منظور جا می کنیم. هر تا چه وقت که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


https://www.koole.shop/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “۶ ترفند کاربردی برای چیدن راست کوله پشتی سفری”

Leave a Reply

Gravatar